Рекламации

Отказана доставка

Клиентът има право да откаже доставката на поръчаният от него продукт в следните случаи:

► Цената не съответства на посочената в сайта;
► Доставената стока е видимо повредена;
► Не е спазен предварително уговорения срок за доставка с повече от 3 работни дни;
► Доставената стока не съответства на поръчаната от клиента;

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 


Връщане на закупена стока

Клиентът има три възможности:
-    Да му бъде възстановена пълната сума, при връщането на продукта
-    Да замени продукта за други артикули от онлайн магазина
-    Да върне продукта, а footcourt.bg да запази сумата на името на клиента, за да може той да се възползва от нея, когато желае


1.    Възстановяване на сумата

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Клиентът изпраща и касовата бележка, заедно с продукта. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Търговеца. 

2.    Замяна на продукта за други артикули от онлайн магазина 

Клиентът трябва да се свърже с footcourt.bg до 7 дни от получаването на заявката си (за поръчки в България) и до 14 дни при поръчки в чужбина.

3.    Кредит към footcourt.bg

Отново, клиентът трябва да се свърже с footcourt.bg до 7 дни от получаването на заявката си (за поръчки в България) и до 14 дни при поръчки в чужбина.
 Процедура при дефектни продукти

В случай на видими фабрични дефекти, рекламациите трябва да бъдат изпратени на Търговеца в рамките на до пет дни, след получаване на стоката, а в случай на скрити фабрични дефекти (дефекти които могат да бъдат открити по-късно от Клиента), рекламациите трябва да стигнат до Търговеца до пет дни след откриването на дефекта.
При проявен фабричен дефект в рамките на 30 дни от получаване на поръчката, Търговецът се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на Клиента. За фабричен дефект се приема всяка една от следните повреди, при положение, че не са причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба: - отлепяне, - разшиване, - сцепване на подметката. Гаранционният срок за сноуборд обувки е 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката. Във всеки един от тези случаи, транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от Търговеца. 
Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период, е 30 дни. Гаранцията не е валидна в следните случаи: - повреди, причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба, - изтъркване или захабяване в следствие на екстремно натоварване, - пране в пералня, - сушене на висока температура, - липса на документ удостоверяващ покупката. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
Малки отклонения в качеството, цвета, размера, теглото, повърхността, дизайн и т.н., които се считат за допустими в бизнеса или не могат да бъдат технически избегнати, не са основание за рекламации.

Гаранция за съответствие на стоката. Рекламации

Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.
Доставчикът отговаря съгласно посочената законова гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
В случай на такова несъответствие, Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др. приложими), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адреса от товарителницата на куриера, от който стоката е изпратена.
Рекламацията се подава устно или писмено.
Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от Доставчика, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди, до посочения адрес.
В случай, че продуктът бъде изпратен за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения и/или не бъде изпратен от офис на куриерска фирма Спиди, транспортните разходи ще са за сметка на Потребителя.
Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано гаранционно обслужване) в случаи на повреди причинени от:
- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.
- Нарушена цялост на гаранционните стикери.
- Идентификационният номер на продукта (IMEI-номер), серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин.
- Изпускане, удар, приложен натиск, разлети течности.
- Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.
- Използване на зарядни у-ва, батерии и периферни у-ва, различни от приложените в комплекта.
- Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.
За неуредените въпроси се прилага българското законодателство.

Търсене

Език BG EN
Валута лв. $
Loading...